EU PROJEKTI

Projekt uvođenja ISO standarda

 

Naziv poziva: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Naziv projekta: Uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015/ISO 14001:2015

Sažetak projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća RADNIK d.o.o. za građenje i trgovinu na domaćem i inozemnom tržištu uvođenjem međunarodno priznatih normi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 koji će doprinijeti boljem imidžu RADNIK d.o.o. za građenje i trgovinu, povjerenju postojećih i novih klijenata, smanjenju troškova poslovanja, povećanju prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Projekt je usmjeren na glavne ciljne skupine tj. zaposlenike RADNIK d.o.o. za građenje i trgovinu ali i na ostale zainteresirane strane kao što su klijenti, dobavljači, poslovni partneri, društvena zajednica, tijela državne uprave, financijske institucije…

Ciljevi: 

Dugoročni ciljevi poduzeća su:

– ostvarenje poslovnih rezultata koji će doprinijeti daljnjem razvoju poduzeća 

– zadovoljenja potreba i očekivanja kupaca i poslovnih partnera

– ostvarenje općeg zadovoljstva zaposlenih

– povećanje broja zaposlenih

– osvajanje novih tržišta

– uspostavljanje nižih troškova od konkurenata da bi smo postali jači od konkurenata

– poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u poduzeću

– poboljšanje svih procesa unutar poduzeća

– razvoj novih proizvoda i usluga

– smanjenje troškova.

Navedene ciljeve postit ćemo primjenom sljedećih načela:

– ispunjavanje svih zahtjeva klijenata, zakona i tehničkih normi vezanih uz naše proizvode i usluge

– vodstvo uprave i uključenost poslovodstva i svih zaposlenika

– izobrazba, uvježbavanje i razvoj kompetentnosti svih naših zaposlenika

– preventivno djelovanje da ne dođe do nesukladnih proizvoda

– poboljšanja sustava

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta je 136.737,50 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 109.390,00 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 92.981,50 HRK. Vlastito učešće je 15%.

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

5.10.2020.-5.6.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Bernardo Bilonić, e-mail;  info@radnik-split.hr

Reference:

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite;  www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite; https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020